Garantiebepalingen

KLACHTEN BETREFFENDE TRANSPORTSCHADE

• In geval van zichtbare transportschade dient men de schade binnen de 5 werkdagen per email te melden aan NV DIAZ SUNPROTECTION en dient men op het moment van aflevering een melding van schade te noteren op de vrachtbrief van de transporteur.

• In geval van onzichtbare transportschade dient men de schade binnen de 24u per email te melden aan NV DIAZ SUNPROTECTION.

• Na verloop van 5 werkdagen kan NV DIAZ SUNPROTECTION niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan de geleverde goederen.

 

KLACHTEN BETREFFENDE TE WEINIG GELEVERDE GOEDEREN

Te weinig geleverde goederen dient men binnen de 5 werkdagen per email te melden aan NV DIAZ SUNPROTECTION.

Na verloop van 1 week worden deze niet onder garantie opnieuw geleverd en zullen derhalve ook aangerekend worden.

 

KLACHTEN OP FABRICATIEFOUTEN

Klachten dienen via de Diazpro klantenzone gemeld te worden (https://www.diazpro.be/nl/servicemodule). Na ontvangst van uw aanvraag doen we het nodige. Indien retour noodzakelijk is, worden de goederen op uw firma adres afgehaald of worden deze door u binnengebracht op onze firma. Na controle van de teruggekeerde goederen ontvangt u een analyse. Hierop wordt vermeld of de klacht onder de garantiebepalingen valt of niet. Indien kosten zijn verbonden aan de herstelling, zullen deze eerst voor akkoord doorgestuurd worden. Wanneer het om een 100 % garantiegeval gaat, zijn de volgende garantiebepalingen van toepassing:

Artikel is minder dan 2 jaar geleverd:

• gratis afhalen van de artikelen op adres van de firma

• gratis onderdelen

• gratis vervangen van onderdelen

• gratis terugsturen naar adres van de firma

 

VOORWAARDEN OP GARANTIE

De goederen dienen steeds voldoende verpakt te worden en in goede staat terug te keren. De staat waarin het product bij ons aankomt, is op verantwoordelijkheid van de klant. Indien goederen vuil of geschonden teruggezonden worden, zullen deze niet onder garantie worden vervangen.

 

De garantie sluit het volgende uit:

• Systemen ouder dan 2 jaar vallen buiten garantie. Onderdelen, uurlonen en transport worden aangerekend aan de klant.

• Voor producten ouder dan 7 jaar worden geen herstellingen of interventies meer uitgevoerd.

• Staalmateriaal kan er iets anders uitzien dan het door u bestelde product. Een gering kleurverschil is steeds mogelijk.

• Ruimtes met hoge vochtigheidsgraad kunnen schade aan het product veroorzaken. Schade door een te hoge vochtigheidsgraad vallen buiten de garantie.

• De garantie dekt niet de staat noch de schade veroorzaakt door ongelukken, veranderingen, bloot staan aan bepaalde weerselementen, verkeerd of geforceerd gebruik, gemotoriseerde hulpmiddelen of fouten die te wijten zijn aan het niet respecteren van de instructies van NV DIAZ SUNPROTECTION op het gebied van meten, montage, reiniging of onderhoud.

• Materialen onderhevig aan slijtage, ten gevolge van een veelvuldig of langdurig gebruik vallen buiten de garantie.

• De garantie dekt niet de staat noch de schade resulterend uit het verwijderen van het product van het raam waarin/-op het oorspronkelijk werd geïnstalleerd noch voor enige schade om het product trachten te plaatsen in/op een ander raam.

• Verkeerd bestelde goederen vallen niet onder garantie. Daar NV DIAZ SUNPROTECTION steeds maatwerk levert, kunnen wij geen maatwerk terugnemen.

• Maten die buiten onze prijslijst vallen, maar technisch gezien toch kunnen gemaakt worden, vallen buiten de garantie.

• De garantie geldt voor herstellingskosten en dekt derhalve werkuren voor de herstelling en onderdelen. Alle andere kosten zoals transportkosten, kosten van plaatsing, montage en/of demontage vallen buiten de garantie.

• De garantie is exclusief en in plaats van alle andere verplichtingen, aansprakelijkheden en waarborgen. In geen enkel geval zal NV DIAZ SUNPROTECTION aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor incidentele of gevolgschade noch voor welke directe of indirecte schades, verliezen of onkosten dan ook.


GARANTIE OP MOTOREN EN TOEBEHOREN

Op 230V motoren bieden we 5 jaar garantie.
Op motoren van verticale jaloezieën bieden we 2 jaar garantie.
Op batterijmotoren van Diaz en Somfy bieden we 5 jaar garantie op de motor,
slechts 2 jaar op de ingebouwde batterij.
Op alle toebehoren bieden we 5 jaar garantie.

VERWERKINGS- EN TRANSPORTKOSTEN (BELGIË)

Bij bestelling onder een bedrag van € 150,00 netto aankoopprijs, excl. BTW rekenen we € 14 verwerkings- en transportkosten aan.

 

VERWERKINGS- EN TRANSPORTKOSTEN (NEDERLAND & LUXEMBURG)

Bij bestelling onder een bedrag van € 250,00 netto aankoopprijs, excl. BTW rekenen we € 28,00 verwerkings- en transportkosten aan.

 

BETALINGSVOORWAARDEN

Bij het niet betalen nà een tweede aanmaning (60 dagen) worden alle bestellingen tegengehouden tot het moment van de betaling.

Nà het versturen van een laatste aanmaning (90 dagen) worden alle goederen tegen voorafbetaling geleverd.